2009

 • Handball - Ausbildungslehrgang Jugendtrainer
 • Tennis - C-Trainerausbildung
 • Tischtennis - TT C-Trainer
 • Tischtennis - TT-Fördergruppe
 • Tischtennis - TUS Tating TT-Talent
 • Turnen - Assistenten-Lehrgang
 • Voltigieren - Trainerfortbildung

2008

 • Handball - Fortbildung
 • Reiten - Assistenten-Lehrgang
 • Tischtennis - Talentförderung

2007

 • Handball - C-Trainer
 • Reiten - Assistenten-Lehrgang
 • Tischtennis - Talentförderung

2006

 • Handball - Grundkurs C-Trainer
 • Reiten - Assistenten-Lehrgang
 • Tischtennis - Talentförderung

2005

 • Handball - 3 Lehrgänge
 • Tischtennis - Talentförderung

2004

 • Fußball - Trainer-Camp
 • Handball - 4 Lehrgänge
 • Tischtennis - Talentförderung

2003

 • Fußball - Streety Cup
 • Handballb - Handballcamp

2002

 • Handball - Baustein 1 bis 3